Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Vēl viens pasākums! Šoreiz dabaszinībās! 2019. gada 22. janvārī, projekta,, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, mūsu skolā notika interaktīvs pasākums ,,Dabaszinātnes ir aizraujošas”. Laimīgie bija 6. klašu skolēni, kuriem bija iespēja sacensties starp klasēm, atkārtot un  nostiprināt savas zināšanas dabaszinībās, interaktīvi darbojoties, attīstīt radošo iztēli, asociatīvo domāšanu, loģisko saprātu, sadarbojoties grupās vai darbojoties pa vienam. Visu skolēnu atbildes bija izsmeļošas, pārdomātas; darba lapas aizpildītas; plakāti krāsaini; sejas apmierinātas. 6.a klases skolēnu izteikumi par šo pasākumu: ,,Man iepatikās šis pasākums. Bija ļoti interesanti un jautri. Daudz interesantu un radošu uzdevumu” – Ksenija. ,,Man ļoti iepatikās pētīt organismu sugas. Ļoti iepatikās!” – Daniels. ,,Es labprāt dejoju un pildīju visus uzdevumus” – Ernests. ,,Man patika domāt par visu...” – Danila. 6.b klases skolēnu vērtējums: ,,Man patika saslēgt elektriskās ķēdes” – Kirils. ,,Man iepatikās minēt krustvārdu mīklas par Latviju” – Arina. ,,Man patika strādāt grupā” – Alina. ,,Man patika šis pasākums, jo tas bija ļoti interesants” – Oļegs.
Paldies 6. klasēm par aktīvu piedalīšanos!

skolotāja Monika