Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Jau septīto gadu Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas Kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas Kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Kultūras kanona konkursa 2018–2019 mērķis ir nodrošināt jauniešu praktisku un radošu iesaisti Latvijas valsts simtgades kultūras programmas izpētē, kā arī Latvijas skolas somas satura identificēšanā.

Aktuālajā kultūras piedāvājumā komandai vajadzēja identificēt septiņus pasākumus, kuriem ir saikne ar kultūras kanona vērtībām. No šiem pasākumiem komanda izveidoja savām interesēm atbilstošu kultūras pasākumu TOP 7, kuru, izmantojot radošas izteiksmes formas, arī prezentēja.

Latgales novada skolēniem konkurss notika 9. oktobrī Latgales vēstniecībā GORS Rēzeknē. Arī mūsu skolas 10.klases komanda (Elizabete Tihomirova, Vladislavs Viktorovs un Deniels Mihno) piedalījās konkursā un aizstāvēja savu kultūras pasākumu programmu TOP 7 žūrijas priekšā.

Kaut mūsu komanda netika konkursa otrajā kārtā, jaunieši uzstājās ļoti pārliecinoši un veiksmīgi. Liels paldies komandai par nopietnu attieksmi, uzmanīgu pētījumu un ieguldīto darbu.

Informāciju sagatavoja J. Bendorjusa