Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

15. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Vispasaules roku mazgāšanas diena. Arī mūsu skolas Veselību veicinošās skolas komanda šajā dienā piedāvāja skolēniem vairākas aktivitātes, lai pievērstu skolēnu uzmanību roku mazgāšanas nepieciešamības apzināšanai. Regulāra un rūpīga roku mazgāšana var mūs pasargāt no tik daudzām infekcijas slimībām!

Sadarbojoties ar skolas administrāciju, medmāsu un klases audzinātajām tika organizētas pārrunas klasēs un dinamiskās pauzes ar video demonstrēšanu „Mācību video par roku mazgāšanu” (https://www.mazgarokas.lv/video/macibu-video-par-roku-mazgasanu-36 ), pie dežurantes skolas foajē visu dienu skolēniem tika demonstrēts video sižets par pareizu roku mazgāšanas secību, vecāko klašu audzēkņi palīdzēja organizēt zibakciju „Tīras rokas”, dežurējot pirms ēdnīcas.

Visaktīvākās bija sākumskolas skolēni, kas nekautrējoties iesaistījās visās piedāvātajās aktivitātēs un demonstrēja savas tīrās rokas. Paldies klases audzinātajiem, skolotājiem, skolēniem par atbalstu!

Veselību veicinošās skolas komanda!