Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

1. stunda: 8.45 - 9.25 – izglītojamo iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas plānu (instruktāžas)

  • par elektrodrošību,
  • par ugunsdrošību,
  • par drošību uz ielām ,ceļiem, transportā,
  • par pirmās palīdzības sniegšanu (7.-12.kl.),
  • priekšmetu skolotāju instruktāžas.

 

2.stunda: 9.35 - 10.15 – dienasgrāmatu aizpildīšana, stundu saraksts, klases darba plānošana un pienākumu sadalījums,  priekšmetu skolotāju instruktāžas.

 

3.stunda: 10.25 – 11.05 – grāmatu izsniegšana, spēles, citas aktivitātes sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem.

 

Pēc 3.stundas ēdināšana 1.-4.kl., 10.kl.

 

4.stunda:11.35 – 12.15 – priekšmetu skolotāju instruktāžas, izklaides pasākumi.

 

Pēc 4.stundas ēdināšana 5.-9.kl., 11.kl., 12.kl.