Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Centra vidusskolā jau ilgus gadus ir tradīcija mācību gada izskaņā rīkot Goda dienu, kurā tiek sveikti valsts, novada un pilsētas olimpiāžu laureāti, labāko zinātniski pētniecisko darbu autori, godalgu ieguvēji augsta līmeņa sporta sacensībās, skolēni, kuriem ir labas un teicamas sekmes mācībās un panākumi pilsētas vai valsts mēroga konkursos. 31.maijā skolas administrācija izteica pateicību pedagogiem, kuri ir veicinājuši skolēnu sasniegumus mācību darbā, radošajās aktivitātēs un sportā, ir aktīvi un novatoriski mācību un audzināšanas darbā, piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumos, tādā veidā dodot savu ieguldījumu skolas attīstībā. Savā uzrunā skolas direktors Jurijs Visockis atzina, ka virsotnes sasniedz tie, kas smagi strādā, un pateicās visiem, kuri popularizē Daugavpils Centra vidusskolas vārdu pilsētā, novadā un valstī. Skolas vecāku komitejas vārdā skolēnus un pedagogus apsveica Vera Komarova un pasniedza vecāku komitejas balvu, savukārt skolas administrācija izteica pateicību vecākiem, kuri devuši nozīmīgu atbalstu mācību un audzināšanas darbā.

No šī mācību gada izcilākajiem panākumiem jāmin mūsu vidusskolas posma volejbola komandas uzvara Latvijas volejbola turnīrā ,,Mix” (sporta skolotājs Maksims Sergejevs) un vidusskolas meiteņu volejbola komandas panākumi Eiropas kvalifikācijas čempionātā volejbolā Čehijā, kur starp Latvijas pārstāvētajam komandām Centra vidusskolas meitenes ieguva 2.vietu (sporta skolotājs Sergejs Forsjuks). Augstus rezultātus latviešu valodas olimpiādē sasniedza Sulamīte Tovija Rasnače (latviešu valodas un literatūras skolotāja Ināra Pakalne), ierindojoties starp vislabākajiem Latvijas skolēniem savā vecuma posmā.

Aizvadītais mācību gads Centra vidusskolai bijis darbīgs un radošs. Lai krāsaina, saulaina un pozitīviem mirkļiem piepildīta vasara!