Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

No 24.maija līdz 30.maijam mūsu skolā notika projektu nedēļa ,,100 simbolos/zīmēs/vārdos par Latviju”. Projekta mērķis bija izstrādāt un prezentēt dažādus materiālus, kuri veltīti Latvijas simtgadei, atspoguļotu Latvijas dabu, kultūru, izcilas personības, notikumus un, protams, paustu skolēnu attieksmi pret savu valsti. Projekta realizēšanas gaitā tika izveidotas filmas, izstrādāti dažādi uzskates materiāli, rotājumi klases un skolas telpām, interaktīva spēle par Latviju u.c. Ar izveidotajiem materiāliem varēs iepazīties skolas mājas lapā , klases stundās, mācību nodarbībās un viktorīnās par Latviju, kā arī redzēt kā rotājumu vai uzskates materiālu skolas telpās.

Apkopojot paveiktā darba rezultātus, īpaši gribas uzteikt 1.a un 2.c klases prezentācijas, 3.b klases izveidoto ozolu ar 100 lapām un 4.a klases Latvijas koka kontūru ar 100 Latvijai raksturīgām īpašībām, 7.b klases saliekamo koka grāmatu, 10.a klases interaktīvo viktorīnu ar 100 jautājumiem par Latviju. Minētie projekta darbi visprecīzāk atbilda projekta tēmā definētajai prasībai.

Taču, kā uzsvēra gan vairāki projekta dalībnieki, gan žūrijas locekļi, ir situācijas, kad ar simts vārdiem, zīmēm vai simboliem nepietiek, lai izteiktu savu mīlestību un piederību Latvijai. Daudzām klasēm bija darbi, kuros skolēni centās atspoguļot savas jūtas un zināšanas par Latviju, paust, ar ko viņi lepojas, un, lai arī skaitlis simts nebija galvenais, mēs zinām, ka vissvarīgākā ir attieksme un labi padarīts darbs.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete